logo

Blog single photo

2020 թվականի հունվարի 1-ից մի շարք ծառայությունների սակագների նվազեցման չափը կկազմի 9,4-33,3 %

Ռոումինգի սակագների կիրառման հետ զուգահեռ նաև մի շարք այլ ծառայությունների նվազեցման գործընթաց կսկսվի,  Արդյունքում՝ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մի շարք ծառայությունների սակագների նվազեցման չափը կկազմի 9,4-33,3 %, միջինացված տոկոսային արտահայտությամբ՝ 20,8 %-ով: 2020 թվականի հունվարի 1-ից զգալիորեն կնվազեցվեն  մի շարք ներցանցային զանգերի և դեպի ՀՀ իրականացվող զանգերի րոպեավճարները և այլ ծառայությունների սակագներ:

Top