logo

Blog single photo

Կյանքից անժամանակ հեռացել է ԱՀ Ասկերան քաղաքի քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը

Խոր ցավով տեղեկացանք , որ քիչ առաջ մահացել է ԱՀ Ասկերան քաղաքի քաղաքապետ՝ Սամվել Աղաջանյանը։ Ցավակցում ենք ընտանիքի անդամներին , բարեկամներին։ Սամվել Աղաջանյանն Ասկերան քաղաքի քաղաքապետն էր, Արցախի ազատամարտիկների միության Ասկերանի տարածքային միավորման ղեկավարը։

Top