logo

Blog single photo

Մեր սիրելի ու վիրավոր քաղաքն այսօր. ԱՀ ՄԻՊ Արտակ Բեգլարյան

Մեր սիրելի ու վիրավոր քաղաքն այսօր...
Համոզված եմ, որ շուտով կրկին կլսենք մեր բալիկների խինդն ու ծիծաղն այստեղ՝ հրթիռների պայթյունների փոխարեն, և միասին կապաքինենք Արցախի վերքերը:
Պինդ եղե՛ք...

Top